สพป.พะเยา เขต 1 แถลงข่าวจัดงานศิลปหัตถกรรมฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 68 จ.พะเยา ระหว่างวันที่ 20-24 พ.ย.2561

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมแถงข่าวการจัดงาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561” ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 68 ระหว่างวันที่ 20-24 ธ.ค.2561 ณ จังหวัดพะเยา

โดย น.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นตัวแทนจับฉลากการแข่งขัน ได้ลำดับที่ 31 โดยมีนายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผอ.สพม.36 (เชียงราย-พะเยา) 

พร้อมผู้บริหารสำนักงานเขตในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ร่วมมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับนายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.  ที่ได้เข้าดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2561 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ.พะเยา (พรทิพา/ภาพ-ข่าว)