นวัตกรรมท้องถิ่น “เวียงตาลสาระนิทัศน์ ครั้งที่ 16”

โรงเรียนเวียงตาลวิทยาคม จัดแสดงผลงานและนวัตกรรมท้องถิ่น “เวียงตาลสารนิทัศน์ ครั้งที่ 16” ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ในวันที่ 29 กันยายน 2563

โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายเสกสรรค์ พิทักษ์ทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กล่าวรายงาน กิจกรรม เพื่อเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ แสดงผลงานโรงเรียน คณะครู นักเรียน อีกทั้งส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพแก่ชุมชนในตำบลเวียงตาลอีกด้วย

ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน