เยาวชนและสถานศึกษาดีเด่น สพม.35

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบเกียรตบัตรแสดงความยินดีกับสถานศึกษาชมรม To BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี และ โรงเรียนเถินวิทยา   และมอบโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็น ให้แก่โรงเรียนลำปางกัลยาณี และรางวัลเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย 4 รางวัล ในการประชุมประจำเดือนกันยายน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563

ชวพล  แก้วศิริพันธ์

นิติกรชำนาญการพิเศษ/ภาพ-รายงาน