สพป.เลย เขต ๒ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพานพุ่มราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๕  ธันวาคม   ๒๕๖๑  เวลา  ๐๗.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง   บุคลากรกลุ่มอำนวยการ   กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ และถวายพานพุ่มราชสักการะ  เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล  เทิดพระเกียรติคุณ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑  ณ บริเวณลานคอนกรีตหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง   โดยมีนายประยูร   อรัญรุท   นายอำเภอวังสะพุง  เป็นประธานในพิธี