++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่4/2563 +++

^^^วันอังคาร ที่ 29  เดือนกันยายน  พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ครั้งที่ 4/2563 ผู้เข้าประชุมมีรองผู้อำนวยการ,ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ,ผู้บริหารศึกษาในสังกัดจำนวน 123  คน ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 10 คน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 142 คน  ก่อนวาระการประชุมได้มอบ   มอบเกียรติบัตรระดับเขตตรวจราชการและระดับประเทศ  ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 // ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน