++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 +++

^^^วันอังคาร ที่ 29  เดือนกันยายน  พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   เป็นประธานงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2563  จำนวน 17 คน  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้รับราชการและอุทิศตนเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาให้เกิดคุณประโยชน์ ต่อวงการศึกษา สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและถือเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง  และตอบแทนคุณความดีที่ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการจนถึงวันเกษียณอายุราชการ รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน พร้อมมอบเกียรติคุณบัตรยกย่องความดีที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยนายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบของขวัญแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  จำนวน 25 คน  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน /ผอ.ปิยะศักดิ์  พรมหมาแบน  ภาพ/ ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน