++ผอ.สพป.มส.1 ประเมินวิทยฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ +++

^^^วันพุธ  ที่ 30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2563  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  เป็นประธานในการประเมินวิทยฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ  ด้านที่ 1 วินัย คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ ด้านที่2 ด้านความรู้ความสามารถ สายงานบริหารสถานศึกษาของ นางกนกศรี สายสอด ผอ. รร.บ้านห้วยขาน  ร่วมกับนายสมศักดิ์  เวียงคำ ผอ. รร.บ้านสบป่อง กรรมการ ,นาย ชาญณรงค์  บุตรเวียงพันธ์ุ กรรมการ  และประเมิน นางรติรัตน์  ภาสุพิพัฒน์ ผอ. รร.บ้านเมืองแพม  ร่วมกับ นายประจวบ   แก้วสิริ ผอ.รร.อนุบาลปางมะผ้า และนายสมนึก  ศรีวิชัย  ผอ.รร.บ้านจ่าโบ่ ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน