ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสา เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์เขต 1
ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสา เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร