สตรีภูเก็ต สพม.14 คว้ารางวัลชนะเลิศ ถอดบทเรียน (Best practice) นำเสนอผลงานโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค

เมื่อวันที่ 18-20  กันยายน 2563  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ สำนกงาน ปปช. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค  ณ โรงแรมเจบี หรรษา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  คุณครูภัคทนัน คำสุริยา โรงเรียนสตรีภูเก็ต คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับครู  และโรงเรียนกะปงพิทยาคม นำโดยคุณครูงามชื่น รัตนชัย พร้อมด้วย ครูอารัณ นิลอินจันทร์ และนักเรียน นางสาวศศิกาญจน์ ศิลาโรจน์  นางสาวอัยลดา พันธรักษ์  นายกิตตินันท์  แซ่ตั้น  นายณัฐวุฒิ พรหมชาติ  ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมบริษัทสร้างการดี