++ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พบปะครูบรรจุใหม่ -++

^^^^วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  พบปะและให้โอวาท ข้อคิดการทำงาน กฎระเบียบ วินัยทางราชการ และการดำเนินชีวิตประจำวัน แก่ผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563 จำนวน 4 คน  ดังนี้ 1.นางสาววรรณกร  ศรีภูมิ  โรงเรียนบ้านปางคาม  อ.ปางมะผ้า วิชาเอกคณิตศาสตร์ 2.นายวรายุทธ์  นันทนนท์  โรงเรียนบ้านวนาหลวง  อ.ปางมะผ้า  วิชาเอกภาษาไทย 3.นางสาวทิพปภา  วัยวาส  โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ อ.เมือง  วิชาเอกฟิสิกส์ 4.นางสาวลัดดาวัลย์ เรือนอินทร์  โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ อ.เมืองและผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 1  ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 2 คน 1.นางสาวสัจจพร ศรีดา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า 2.นางสาวณัฐวรา เหว่าจะ โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ อ.เมือง  ณ  ห้องประชุม conference หน้าห้องผู้อำนวยการ  ชั้น 1  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน