สพป.ชบ.3 : ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่แก่ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดร.วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้ไปร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เลขาธิการสภาการศึกษา

 

https://www.facebook.com/chon333/