สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด แข่งขัน”งานศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561  ณ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่  6  ธันวาคม  2561  นายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัด ซึ่งเป็นตัวแทนแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)”  ระหว่างวันที่  6-8 ธันวาคม 2561  ณ จังหวัดบุรีรัมย์