สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับรายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2563  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รับรายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี.พ.ศ.2563   ซึ่งมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จำนวน 15 ราย ณ ห้องประชุม 2  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายนิมิตร  ฤทธิ์ไธสง  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ร่วมให้การต้อนรับ/แสดงความยินดีและให้โอวาท และบุคลากรให้คำแนะนำชี้แจงในการจัดทำเอกสาร ก.พ. 7 /ข้อมูลภาครัฐ และอื่น ๆ  ก่อนส่งตัวไปยังสถานศึกษาและรายงานตัวต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุฯต่อไป