รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2562

สอบวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น.

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

รายละเอียดดังไฟล์นี้ รายชื่อผู้สมัครโครงการวิสคอนซิน ประจำปี 2562

สุดสาคร รวดเร็ว