สพป.สระบุรี เขต ๒ ยกย่องเชิดชูผู้ทำประโยชน์แก่ทางราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธียกย่องเชิดชู ผู้ทำประโยชน์แก่ทางราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖๘ ราย โดยมี นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน การนี้ ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล และ นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสังกัดร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี