กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.มหาสารคาม เขต 1

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รก.ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมีนางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม