สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมพุธเช้าข่าวโรงเรียน

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 07.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รับชมรายกายพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อรับชมวิธีการและรับทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถี เด็กนักเรียนยากจน เรื่องกองทุนเสมอภาค พร้อมแจ้งข้อราชการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเพื่อให้ทราบข่าวสารที่ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน