ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมแสดงความยินดี เลขาธิการ กพฐ. /รองเลขาธิการ กพฐ. และเลขาธิการสภาการศึกษา

วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ และคณะร่วมแสดงความยินดี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา จากนั้นร่วมแสดงความยินดี ดร.อัมพร พินะสา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่วมแสดงความยินดี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน