การคัดเลือกโครงงานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ดร.สิทธิพล พหลทัพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำโครงงานคุณธรรม จริยธรรม และการคัดเลือกโครงงานคุณธรรม จริยธรรม “ปณิธานความดีทำดีเริ่มที่ใจเรา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสุริยา ทองบุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เยี่ยมชมโครงงาน และพบปะพูดคุยให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26