ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือด.ญ.ธัญสมร สุคำ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบกำลังใจและเงินจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบาก ให้กับด.ญ.ธัญสมร สุคำ นักเรียนชั้นป.1 โรงเรียนบ้านห้วยกาน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัย ทำให้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง

และสำหรับผู้จิตศรัทธาท่านใด ต้องการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยต่างๆของนักเรียนในจังหวัดลำพูน อ.บ้านโฮ่ง อ.ลี้ อ.ทุ่งหัวช้าง และ อ.เวียงหนองล่อง สามารถร่วมบริจาคได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 หรือ โทรศัพท์ 053-980351-2 ต่อ 120