สพป.ลำพูน เขต 2 สรรหาและเลือกสรรคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อจัดให้ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ มีการเลือกกันเองเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 คน โดยวิธีเปิดเผย ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2