สพม.35 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย โครงการครูคืนถิ่น

นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคล  ดำเนินการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย โครงการครูคืนถิ่นฯ จังหวัดลำพูน จำนวน 6 คน และจัดทำทะเบียนประวัติ(ก.ค.ศ.16) ณ ห้องประชุมกู่คำ สพม.35 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563

สุทัศชัย  จันโท

พนักงานราชการ/รายงาน-ภาพ

กลุ่มบริหารงานบุคคล/เจ้าของเรื่อง