ชนะเลิศ OBEC AWARDS ระดับประเทศ

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 คว้า รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ด้านวิชาการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีการศึกษา 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความสำเร็จครั้งนี้ โดยการนำของนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาจนประสบผลสำเร็จเป็นที่หนึ่งของประเทศ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ