ส่งมอบอาคารโรงอาหาร หลังที่ 117 ภายใต้โครงการ“อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่  8 ตุลาคม 2563  นายสุรเดช  เธียไพรัตน์  กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  พร้อมคณะ  ส่งมอบอาคารโรงอาหาร (หลังที่ 117) โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”  ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ซึ่งใช้งบประมาณก่อสร้างจำนวน 1,000,000 บาท  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กล่าวรับมอบและกล่าวขอบคุณคณะที่มาส่งมอบอาคาร,นายสมัต  อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ,นายบุญสืบ  คงแสง  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง กล่าวรายงานและมอบผลิตภัณฑ์ประจำชุมชนให้กับคณะ ซึ่งพิธีส่งมอบอาคารดังกล่าวโดยการตัดริบบิ้นเปิดอาคาร/พระสงฆ์เจริญมงคลคาถาพร้อมบรรเลงเพลงมหาฤกษ์และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันกับประธาน/แขกVIP/คุณครูและนักเรียน หลังจากนั้นประธานและแขกผู้มีเกียรติเดินเยี่ยมชมอาคารโรงอาหาร/ร่วมกันตักอาหารกลางวันให้นักเรียนและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน