สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายบุญช่วย รอดเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว