สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ สนามช้างอารีน่า อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 โดยมี นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวรายงาน และมี นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, ผอ.สพท.,ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,นักเรียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 5,000 คน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ และสามารถเข้าแข่งขันในเวทีอื่นๆ ในระดับนานาชาติต่อไป โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งมีกิจกรรมหลักสำคัญ คือ การประกวดแข่งขันความสามารถของนักเรียนด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี การจัดนิทรรศการถนนคนเรียน กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักเรียน และโรงเรียน จำนวน 76 เขตพื้นที่การศึกษา จาก 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พร้อมนี้ ได้มีพิธีมอบธงเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครั้งที่ 69 ให้กับจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วย