สพป.กระบี่ ต้อนรับคณะบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 1 ที่เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการสำนักงาน

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายสายัณห์  ไกรนรา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  พร้อมคณะบุคลากร    ให้การต้อนรับนายพลวัฒน์  บุญช่วย   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1      ที่นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ในสำนักงาน   จำนวน 61  คน เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านกลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ นำองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปพัฒนา ปรับปรุง การบริหารการดำเนินงาน ปรับใช้ให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น