++++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 Coaching team ผู้อำนวยการสถานศึกษา ราย นายวิศิษฎ์ชัย อภิวงศ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตอง อำเภอเมือง ++

^^วันเสาร์ ที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching team โดยนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา  รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ประธานกรรมการ นายศักดิ์ชาย อรุณสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยนายปุรเชษฐ์ มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ กรรมการและเลขานุการ  ไปให้คำปรึกษา แนะนำ แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนแรก ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ราย นาย วิศิษฎ์ชัย  อภิวงศ์เจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตอง   อำเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน//ผอ.ปุรเชษฐ์ มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ  ภาพข่าว  //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน