ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ แสดงความยินดีพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้ได้รับการบรรจุฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พบปะพูดคุย แสดงความยินดี พร้อมมอบนโยบายแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ ราย ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒