สพม.14 ประชุมคณะกรรมการประเมินรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 9 ตุลาคม 2563  ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมการในการดำเนินการประเมิน ตามที่ สพฐ.ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จะดำเนินการในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2563 โดยมีนักเรียนแจ้งความประสงค์ขอรับการประเมิน จำนวน 13. ราย และสถานศึกษาแจ้งขอรับการประเมิน 2 โรงเรียน   เรวดี….ภาพ / ข่าว