รับมอบเงินสมทบทุนสร้างศาลารวมใจ

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ในการรับมอบเงินสมทบทุนสร้างศาลารวมใจ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ จาก นางสาวมาลี ดิษฐาพร ข้าราชการครูบำนาญโรงเรียนบ้านบึง (บางละมุง) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และกล่าวขอบคุณพร้อมมอบเกียรติบัตรผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนราชการในครั้งนี้ด้วย

https://www.facebook.com/chon333/