สพม.19 เปิดห้องอัดเสียง “เชียงกลมวิทยา-วัชราภรณ์” ร.ร.เชียงกลมวิทยา

นางวรากร มังบู่แว่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนเชียงกลมวิทยา อ.ปากชม จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดพิธีรับมอบและเปิดห้องบันทึกเสียง “เชียงกลมวิทยา-วัชราภรณ์”  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างห้องบันทึกเสียงจากนายบุญธรรม และนางรัชฎาภรณ์ แสนจักร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานรับมอบ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนวงดนตรีลูกทุ่งของนักเรียนโรงเรียนเชียงกลมวิทยา ในการพัฒนาการขับร้องและดนตรีให้ก้าวสู่ในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างความพร้อมเพื่อบริการชุมชนและสังคมต่อไป

และวันเดียวกันนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้พร้อมให้โอวาท กับ นายเศรษฐ์ คุณทาบุตร และนายทวีป วิชาราช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยา คนใหม่ รวมถึงคุณครูบรรจุใหม่ อีก 7 คน

…………………………………………..

ขอขอบคุณภาพ-ข่าว จากเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม.19