++++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 Coaching team ผู้อำนวยการสถานศึกษา รายนายอลงกรณ์ ก๋าแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง อำเภอขุนยวม ++

^^วันอังคาร  ที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching team โดยนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา  รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ประธานกรรมการ นายศักดิ์ชาย อรุณสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยนายปุรเชษฐ์ มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ กรรมการและเลขานุการ  ไปให้คำปรึกษา แนะนำ แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนแรก ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  รายนายอลงกรณ์  ก๋าแก้ว   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน//ผอ.ปุรเชษฐ์ มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ  ภาพข่าว  //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน