ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธีจุดเทียนชัย เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

^^วันอังคาร  ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563  เวลา 18.00น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1    นำบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีจุดเทียนชัย เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเสรี พิทักษ์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน /แสงเดือน พิศไหว ภาพข่าว/ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน