+++ พุธเช้าข่าวสพฐ ครั้งที่ 38/2563 &ประชุมบอร์ดบริหารสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 +++

^^^^วันพุธ  ที่ 14  เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  เวลา 07.00 ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   พร้อมด้วยบอร์ดบริหารสำนักงานร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 38/2563 และเป็นประธานในการประชุมทีมบริหารสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   เพื่อร่วมกันทบทวน การดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผน กิจกรรม การดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  มีผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจทุกกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม conference  หน้าห้องผู้อำนวยการ ++  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน