สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อำนวยการกลุ่ม ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกล รายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมี นางสาวสุวิมล อิ่มศรี เป็นผู้ดำเนินรายการ