ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

13  ตุลาคม 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ในภาคเช้าจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศล  พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และในภาคค่ำมีพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพิธีทั้งหมดจัดขึ้น ณ บริเวณหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์(ทุ่งกะโล่) มี นายผล  ดำธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการทหาร/ตำรวจ จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก