สพม.35 ตรวจติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนโป่งหลวงฯ

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563  นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เดินทางตรวจติดตามการดำเนินการจัดการศึกษา โรงเรียนโป่งหลวงรัชมังคลาภิเษก โดยมีสิบเอกพงศ์กิติ  แก้วกิติ  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ

เพื่อมอบนโยบาย สพฐ.เกี่ยวกับ การดูแลความปลอดภัยของนักเรียน,  เปลี่ยนหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ ,การเฝ้าระวังโรคโควิค 19 อีกทั้ง ขอความร่วมมือคณะครู กระตุ้นการจัดการเรียน การสอนและเตรียมความพร้อม O-NET ต่อไป

ณรงค์  ศรีตาบุตร/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน