สพฐ. มอบโล่และทุนการศึกษา “น้องมิ้นต์” ที่ช่วยทำคลอด พร้อมชื่นชมความดีเป็นเยาวชนต้นแบบ

     นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับ “น้องมิ้นต์” นางสาวบัณพร คำโสภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จ.ตาก เนื่องจากเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี มีจิตอาสาทำคลอดฉุกเฉินให้กับหญิงชาวกะเหรี่ยงที่จังหวัดตาก โดยมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรของ สพฐ. ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

     นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้กล่าวชื่นชมในการกระทำความดีครั้งนี้ ว่าเป็นการกระทำที่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนไทย ที่มีจิตอาสา กล้าหาญ เสียสละ คิดถึงความปลอดภัยของผู้อื่น โดยใช้วิชาความรู้ที่ได้อบรมมา นำมาใช้ช่วยชีวิตผู้อื่นได้จริง ด้วยความปลอดภัย ขอให้น้องมิ้นต์ทำความดีเช่นนี้ต่อไป และขอขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ ที่สนับสนุนให้ลูกสาวทำกิจกรรมอาสา ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น รวมถึงโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่อบรมสั่งสอนให้เด็กมีความรู้คู่คุณธรรมอีกด้วย
     “ในโอกาสนี้ เพื่อชื่นชมในการทำความดีที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นจากอันตราย ด้วยจิตอาสา และหัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ โดยไม่เลือกเชื้อชาติหรือฐานะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาให้แก่น้องมิ้นต์เพื่อแสดงถึงความชื่นชมสำหรับการประกอบคุณงามความดีในครั้งนี้ ขอให้น้องมิ้นต์เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนไทยทุกคนในความมีจิตอาสา ทำความดีเพื่อสังคมส่วนรวมต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว
     ทั้งนี้ นางสาวบัณพร คำโสภา หรือน้องมิ้นต์ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จ.ตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ได้ร่วมเป็นจิตอาสากับทีมกู้ภัยพายัพของอำเภอพบพระ ในการช่วยทำคลอดหญิงชาวกะเหรี่ยง ที่ได้คลอดทารกอย่างกะทันหันบนริมถนนแยกซอโอ อ.พบพระ จ.ตาก โดยใช้ความรู้จากการอบรมบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ช่วยเหลือปฐมพยาบาลในเบื้องต้นจนแม่และเด็กปลอดภัย จากนั้นจึงนำส่งโรงพยาบาลต่อไป เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากเรื่องราวการช่วยเหลือของน้องมิ้นต์ได้รับการเผยแพร่ออกไปผ่านสื่อมวลชน ทำให้ได้รับเสียงชื่นชมจากสาธารณชนและโลกสังคมออนไลน์เป็นอย่างมาก