สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 38/2563 เวลา 07.30 – 09.00 น. ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2563

สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 38/2563 เวลา 07.30 – 09.00 น. ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยมี นายสมหมาย โมฆรัตน์ รักษาการ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นางวิภา สายรัตน์, รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1, ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี

ธนารัตน์ สีหลิ่ง