นายสมหมาย โมฆรัตน์ รักษาการ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ พร้อมด้วย นางวิภา สายรัตน์, รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1, บุคลากรในสังกัด ซึ่งคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ขอนแก่น เขต 1

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รักษาการ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ พร้อมด้วย นางวิภา สายรัตน์, รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1, บุคลากรในสังกัด ซึ่งคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ขอนแก่น เขต 1 ณ ห้องนิทรรศการ ITA และในโอกาสนี้ บุคลากรทั้งสองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนผลการประเมิน ITA Online และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้บุคลากรในสังกัดทั้ง 2 หน่วยงานได้ดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ต่อไป