++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน,รองผอ.สพท.,ศน.และผอ.รร. ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2563) +++

^^^วันพฤหัสบดี  ที่ 15  เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  เวลา 09.30 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผอ.สพท.,ศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการสถานศึกษา   ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ณ  ห้องประชุม 2  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1    +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน รายงาน/+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน