สพม.35 ตรวจติดตามโรงเรียนแม่ทะวิทยา

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563  นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เดินทางตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนตามภารกิจ สพฐ. โรงเรียนแม่ทะวิทยา  และได้มอบหมายให้ผู้บริหาร คณะครู จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบความปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน, ลดความซ้ำซ้อนของงานในโรงเรียน เพื่อบริหารจัดการกำลงครูได้ครอบคลุม ,วางแผนเตรียมการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ์โควิค 19  อีกทั้งเตรียมหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้นักเรียนมีความรู้เข้าใจในสถาบันหลัก

ณรงค์  ศรีตาบุตร/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์/รายงาน