รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 และโรงเรียนบ้านบอน จ.อุบลราชธานี

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายสุวิทย์ บึงบัว ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (ศพก.สพฐ.) และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) วันที่ 2 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 (สพป.อุบลราชธานี เขต 4) และโรงเรียนบ้านบอน จังหวัดอุบลราชธานี