“ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” สพป.สระบุรี เขต 1

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” นายสำเริง แสงทัน รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดรูปแบบแนวทางการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเพื่อช่วยเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการพัฒนาพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 10.50 น. รับฟังการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Conference หัวข้อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเวลา 11.30 น. รับฟังนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอบรมครั้งนี้มีธุรการโรงเรียน ในสังกัด จำนวน 125 คน ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2080019065351814&set=a.2080019042018483&type=3&theater&ifg=1

pasuta susadapong