(มีคลิป) ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู สพม.19 เชิญร่วมแข่งขัน “เปตอง” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ร่วมกับ ชมรมเปตอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ชื่อ สว.นภ.โอเพ่น ครั้งที่ 1 SESAO 19 PETANQUE 2020 ขึ้น ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2563

 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กล่าวในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสัญจร ประจำเดือนตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมศรีสังวาย์ 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู ว่า เมื่อวันที่ 17 เดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดพิธีอันเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีพิธีเปิดสนามกีฬาเปตอง 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องจากช่วงที่พระองค์ทรงยังมีพระชนม์ชีพอยู่ กีฬาเปตองทรงเป็นกีฬาที่พระองค์ท่านทรงโปรดเป็นอย่างยิ่ง

 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทางโรงเรียนจึงร่วมกับ ชมรมเปตอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ชื่อ สว.นภ.โอเพ่น ครั้งที่ 1 SESAO 19 PETANQUE 2020 ขึ้น ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2563 ณ สนามเปตอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  และเป็นโอกาสอันดีที่นักกีฬาทุกคนจะได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป รวมทั้งเป็นตัวอย่างในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่เยาวชนและประชาชน  ในการบรรเทาปัญหาทางสังคมของประเทศชาติ ให้พ้นวิกฤตการต่าง ๆ โดยเน้นการสร้างความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี และความมีน้ำใจต่อกัน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ

โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องสมัครเป็นทีม ๆ ละ 3 คน จะเป็นชายหรือหญิงจำนวนเท่าใดก็ได้ ในนามหน่วยงาน/สถานศึกษา/องค์กรเอกชนเป็นผู้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน และส่งได้ไม่จำกัดจำนวนทีม ซึ่งหากทีมใดมีนักกีฬาหญิงในทีม คู่แข่งจะต้องต่อแต้มให้ 1 คะแนน ต่อ คน รางวัลชนะเลิศ จะได้ครองถ้วยพระราชทานฯ และเงินรางวัลบำรุงทีม  จำนวน 10,000  บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัลบำรุงทีม จำนวน 5,000 บาท   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัลบำรุงทีม จำนวน 3,000   บาท และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัลบำรุงทีม จำนวน 2,000   บาท

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันสามารถติดต่อสมัครด้วยตนเองหรือทางออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 9 – 30 พฤศจิกายน 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 087-236-4170, 095-334-4877

………………………………………………….

 กฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ /รายงาน