สพป.ลำพูน เขต 2 รับมอบจักรยานสะพานบุญ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รับมอบจักรยานจากตัวแทนศูนย์มิตรภาพบำบัด เครือข่ายสุขภาพอ.บ้านโฮ่ง จำนวน 5 คัน เพื่อให้นักเรียนในสังกัดใช้เดินทางไปกลับโรงเรียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและปลอดภัย ซึ่งในครั้งนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ได้มอบจักรยานให้กับนายวิทยา ยะปัญญา ผอ.รร.บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ จำนวน 3 คัน และมอบให้กับนายชิตพล เตจ๊ะ ผอ.รร.บ้านห้วยกาน จำนวน 2 คัน เพื่อมอบให้กับนักเรียนใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป