ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุ – ฉุกเฉินและศูนย์หัวใจ ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ และทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ เฮือนคำมุ  อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ  ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563  (เป็นการส่วนพระองค์)  โดยนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายอภิชาติ  พรหมฝาย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ได้เข้าร่วมรับเสด็จฯ ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ