19-10-63 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬา 4 เขต

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี ผอ.กลุ่ม พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มละ 2 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมวางแผนการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ และมอบหมายความรับผิดชอบ ซึ่งในปี 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ทั้งนี้ ได้กำหนดแข่งขันกีฬาดังกล่าว ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีแก้งคร้อ โดยคาดว่าจะมีนักกีฬาจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1-3 และ สพม.30 เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 400 คน