ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมสร้างความตระหนักของผู้คนในเรื่องการทุจริต อันส่งผลกระทบต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาล เป็นตัวถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังทำลายรากฐานของประชาธิปไตย และสร้างความตระหนักในบทบาทของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในการต่อสู้และป้องกันประเทศชาติ ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน ภายใต้แนวคิด Zero Telerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต “หนึ่งพลัง..ต้านทุจริต” สื่อความหมายถึงหนึ่งพลังของทุกคนมีค่า หากมารวมกันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ เพื่อทำให้ประเทศไทยของเราใสสะอาด มีผู้ร่วมงานจากองค์กรทุกภาคส่วน 700 คน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ โรงภาพยนต์ EGV ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลำพูน